1. 4. – 31. 8. 2021

Hrad Ledeč nad Sázavou
Hradní 701, Ledeč nad Sázavou

DĚJINY SKLÁŘSTVÍ

VYSOČINA, JIŽNÍ ČECHY, DOLNÍ RAKOUSKO

Výstava bude veřejnosti zpřístupněna dle platných vládních nařízení.

Expozice umístěná v prostorách malebného šlechtického sídla v posázavském městě Ledeč nad Sázavou je zaměřena na představení dějin sklářství v uvedených regionech, oblastech se společnými kořeny sklářské tradice. Návštěvník se přístupnou formou seznámí s nejstarším sklem z archeologických nálezů a následujícím rozkvětem sklářského fenoménu od poloviny 18. století, vrcholícím před polovinou 20. století, až po centralizaci sklářské výroby v období socialistického hospodářství. Vedle samotného skla patří k lákadlům expozice diorama barokní sklářské pece s vybavením a dobovým sklářským obchodem nebo ukázka přírodních skel a sklářských surovin. Návštěvník uvidí také autentické stroje na rytí a broušení skla v dobových kulisách a četné další zajímavosti.

18. 2. – 16. 5. 2021

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Masarykovo náměstí 24, Jihlava

SOUČASNÁ SKLÁŘSKÁ TVORBA

VYSOČINA, JIŽNÍ ČECHY, DOLNÍ RAKOUSKO

Výstava bude veřejnosti zpřístupněna dle platných vládních nařízení.

Výstava prodloužena do 15. 8. 2021.

Výstava představuje autorskou tvorbu současných sklářských výtvarníků, design sklářských provozů i práce studentů středních odborných škol. Místně se zaměřuje na oblast tří krajů – Vysočiny, jižních Čech a Dolního Rakouska. Výběr exponátů nabízí pohled na současné smýšlení o skle, na díla umělců, kteří považují sklo za jedno z více médií k přenosu svých idejí, na designéry, již stále drží a obnovují vysokou úroveň českého užitého umění. Uvidíte tavené a broušené plastiky, skleněné objekty kombinované s kovem či kamenem, mozaiky a šperky, monumentálně instalovaná svítidla, vázy foukané do forem ze stromové kůry a mnoho dalšího.

Nahlédnutí do výstavy: Element sklo – Matérie fantazie

19. - 25. 4. 2021

Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou
Sázavská 543, Světlá nad Sázavou

SKLÁŘSKÉ SYMPOZIUM

Nový termín: 14. – 20. 6. 2021

V prostorách světelské Akademie, vyhlášené svými sklářskými obory, proběhne pětidenní experimentální setkání sklářských výtvarníků sezvaných z různých oblastí České republiky a Rakouska. Cílem sympozia je předání nápadů a zkušeností mezi účastníky i předvedení sklářské zručnosti a invence. Celá akce je volně přístupná veřejnosti. Návštěvníkům bude umožněno přihlížet náročné práci u sklářské pece i procesu vzniku uměleckých artefaktů. Při podvečerních přednáškách bude představen nový knižní sklářský průvodce; o své tvorbě promluví zúčastnění výtvarníci.